AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TORQUEMADA, Jan, teolog, kardinál.Narodil se kolem roku 1388 ve Valladolidu, tam vstoupil 1403 do řádu, studoval v Paříži a Valladolidu. 1417 se zúčastnil koncilu v Kostnici jako průvodce španělského provinciála Ludvíka z Valladolidu. 1424 se stal licenciátem a 1425 magistrem teologie. Byl převorem ve Valladolidu a Toledu. 1431 byl vyslán jako difinitor na generální kapitulu do Lyonu. 1432-1437 se zúčastnil koncilu v Basileji a později ve Ferraře a Florencii, kde se především zapojil do jednání o unii s Řeky. Svým vlivem zabránil hrozícímu schismatu. 1435 jej papež Evžen IV. jmenoval Magistrem posv. Paláce. 1437-1438 byl papežským legátem v Kastilském království, 1438 v Německu a 1439 v Holandsku. 18. prosince 1439 byl jmenován kardinálem. 1440 byl vyslán jako legát do Bourges sjednávat mír mezi Francií a Anglií., od roku 1443 opět v Římě. Spravoval biskupství v Cadizu (1440-1442), Orense (1442-1445 a 1463-1466), v Leonu (1460-1464), byl komandatárním opatem kláštera v Subiaco, kde se staral o zavedení reformy. 1459 doprovázel Pia II. na kongres do Mantovy. Spolu s kard. Carvajalem byl zastáncem přísného církevního směru a tvrdým odpůrcem konciliární teorie. 1464 byl kandidátem na papeže. Horlivě se snažil zavádět v klášterech řeholní observance a sám, i jako kardinál, podle nich žil. Dal vybudovat klášter s kostelem ve Valladolidu a klášter S. Maria sopra Minerva zaopatřil potřebným majetkem. Při klášteře u Minervy v Římě založil bratrstvo Zvěstování, jehož členy byli bohatí lidé. Posláním bratrstva bylo dát chudým dívkám potřebné věno, aby se mohly slušně provdat. Zemřel v Římě 26. září 1468 a byl pohřben v basilice S. Maria sopra Minerva. Napsal: Commentarii in decretum Gratiani (6 dílů); Summa de ecclesia (4 díly, 1496); Flores sententiarum S. Thomae de auctoritate Summi Pontificis (1496); De potestate Papae et auctoritate concilii generalis (1480); Expositio super totum Psalterium (1470); Meditationes in vitam Christi; Quaestiones spirituales super Evangelios (1478); Flos theologiae (1481); Tractatus contra errores Mahometis; Tractatus de Corpore Christi adversus Bohemos (1478); De veritate conceptionis Beatae Virginis; Revelationes S. Brigittae; Komentář k Řeholi sv. Benedikta.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.