AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TOMÁŠ, od sv. Martina, misionář, biskup.Narodil se v Palencii v roce 1482, 1498 vstoupil do řádu v Kordobě, 1525 byl lektorem a regentem studia v Seville. V roce 1530 přicestoval do Santo Domingo. Statečně hájil Indiány před nelidským vykořisťováním a týráním ze strany jeho krajanů. V této záležitosti nejméně jednou přeplul oceán, aby jednal se španělským králem v Madridu. Jako odměnu za zásluhy jej jmenoval král regentem tribunálu, který měl řešit záležitosti Indiánů. V doprovodu Pizzara se dostal do Peru. Když byl Pizzaro zrádně zabit, účinně přispěl k řešení sporu o jeho nástupce. Působil jako prostředník v jednání mezi španělským dvorem a rebely a vymohl pro ně na Karlu V. milost. V roce 1540 byl jmenován prvním provinciálem Peruánské provincie. Byl skvělým misionářem a organizátorem, založil v Peru na 60 škol. V roce 1551 cestoval do Salamanky, Říma a Německa. Zasloužil se o založení univerzity v Limě. V roce 1553 byl jmenován prvním biskupem v La Plata. Zemřel v Limě 29. března 1554.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.