AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TOMÁŠ, z Cantimpré (Chantimpré, Cantimprato, také z Bellingen), teolog, kazatel, hagiograf, kronikář a přírodovědec.Narodil se v roce 1201 v Leeuwis-St. Pieter u Bruselu, 1217 vstoupil k augustiniánům kanovníkům v Cantimpré, 1230 přestoupil v Lovani k dominikánům. V letech 1233-1237 studoval pod vedením sv. Alberta Velikého v Kolíně nad Rýnem, 1237-1240 vyučoval v Paříži, byl lektorem a od roku 1246 i podpřevorem v Lovani. Jeho kazatelská činnost se rozšířila nejen na Brabantsko, ale i do Německa, Belgie a Francie. Zemřel po roce 1263, někteří autoři uvádějí jako datum úmrtí 15. května 1272. Napsal životopisy své současnice Kristiny Mirabilis z Belgie Vita Christinae virginis, quam Mirabilem vocant, cisterciačky Luitgardy z Tongernu, bl. Markéty z Ypern, Supplementum ad vitam Mariae Oigniacensis. Zajímavá je kniha Bonum universale de apibus, dílo učené, i když ne původní, ve které přirovnává život a činnost v klášteře životu a činnosti včel. Dále napsal spis Liber de natura vel causis rerum, přírodovědecko historickou encyklopedii, ve které čerpá ze spisů Vincence z Beauvais, Alberta Velikého, Konráda z Megenbergu a dalších.

Lit.: Bernardus de Ionghe: Belgia Dominicana. Bruxellis 1719. str. 146-149
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.