AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TAURISANO, Jindřich Inocenc, historik.Narodil se v Nole 2. prosince 1877. 1898 vstoupil do řádu, studoval v Bibbieně a v Římě, 28. října 1903 přijal kněžské svěcení. V roce 1913 mu bylo svěřeno vedení řádového periodika Analecta S. Ordinis Praedicatorum a vedl je celých deset let. Vydal několik prací z historie řádu. 1928 byl zvolen za převora v klášteře S. Maria sopra Minerva v Římě. Šířil kult sv. Kateřiny Sienské a fra Angelika. V letech 1931-1932 působil v USA jako misionář mezi italskými emigranty. Po návratu do vlasti se věnoval vědecké práci a šíření kultu sv. Kateřiny. Jeho přičiněním byla prohlášena za patronku Evropy. Byl velmi distingovaným kazatelem. Zemřel v Římě 19. ledna 1960.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.