AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


TAULER, Jan, teolog, mystik.Narodil se kolem roku 1300 ve Štrasburku, 1315 vstoupil do řádu, jeho učitelem byl pravděpodobně Jan Korning von Sterngasse. Studoval v Kolíně, kde byli jeho učiteli Mikuláš ze Štrasburku a M. Eckehart. Působil potom v Kolíně (1339), v Modingen (1346), Štrasburku (1346-1347) a Basileji jako kazatel a zpovědník. V letech 1350-1360 působil v Kolíně jako duchovní správce ženských klášterů. Zemřel ve Štrasburku 16. června 1361. Byl čelným představitelem německé mystiky a vůdcem hnutí Přátel Božích, ve kterém spolupracoval s bl. Jindřichem Susonem, Jindřichem z Nördlingen, Jindřichem z Lovaně, Egenolfem z Ehenheimu, Dětřichem z Kolmaru, Kristinou a Markétou Ebnerovými. Byl přítelem Venturina z Bergama. Taulerovu osobnost charakterizuje duchaplnost, vášnivý charakter, pokora i umírněnost. Boj proti duchovní neukázněnosti a církevní nevázanosti, vlídnost, pedagogické schopnosti, pochopení pro těžkosti života, to všechno působilo, že Tauler byl skutečně miláčkem lidu. Jeho mystika, zakořeněná ve scholastice, vycházela sice z Eckehartových myšlenek, ale beze všech nesprávností. Tauler napsal: Das Buch von geistlichen Armuth; Medulla animae sive Divinae institutiones; Exercitia super vita et passione Jesu Christi; duchovní básně; sbírka kázání; 27 listů, několik malých traktátů a spis Duchovní stopy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.