AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ŠKRABAL, Pavel, teolog, biblista, kazatel.Narodil se 1. listopadu 1904 v Babicích u Uherského Hradiště, řeholní sliby složil 26. září 1923 v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 8. července 1928 v Římě. Studoval na Angeliku v Římě, kde dosáhl doktorátu teologie, a na Biblické škole v Jeruzalémě kde získal licenciát Písma sv. Po návratu do provincie vyučoval na řádovém studiu v Olomouci exegezi Písma sv., biblickou archeologii a hebrejštinu. Je autorem překladu Nového zákona. Byl převorem a regentem studia v Olomouci. V roce 1950 byl internován v Želivě, po propuštění pracoval v továrně v Místku jako dělník až do své smrti. Zemřel v Místku 16. února 1964 a je pohřben v řádové hrobce v Olomouci.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.