AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


STORCH, Ambrož (Pelargus), teolog, kazatel.Narodil se v Niddě v Hesensku kolem roku 1488, do řádu vstoupil pravděpodobně v breisgavském Freiburku. Studoval ve Frankfurtu a Heidelberku. Dosáhl vysokého vzdělání, ovládal plynně latinu, řečtinu i hebrejštinu. V letech 1525-1529 byl kazatelem v Basileji, kde vystoupil proti Ökolampadiovi ve sporech o mši sv. Z tohoto období pochází jeho spis Apologia sacrificii Eucharistiae contra Oecolampadium (Basilej 1528). V letech 1529-1533 působil ve Freiburku v Breisgavsku proti obrazoborcům a novokřtěncům, proti kterým jsou zaměřeny jeho knihy Hyperaspismus, seu apologiae propugnatio (Basilej 1529) a Opuscula (Freiburg 1534). 1533 byl promován na magistra teologie. Byl přítelem Erasma Rotterdamského. V letech 1533-1561 byl dómským kazatelem a profesorem na univerzitě v Trevíru. V roce 1540 se zúčastnil náboženských disputací ve Wormsu, 1546-1551 se účastnil Tridentského koncilu jako zástupce trevírského arcibiskupa Jana. Jako koncilní řečník v roce 1551 působil při jednáních o Eucharistii, svátosti pokání a mešní oběti. Zemřel 5. července 1561 v Trevíru. Dále napsal: Divina S. Joannis Chrysostomi Liturgia, e Graeco Latine ab Ambrosio Pelargo versa et illustrata (Worms 1541); Inter Pelargum et Erasmum epistolae (Kolín 1539).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.