AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


SPRENGER, Jakub, teolog, inkvizitor.Narodil se v roce 1436 v Rheinfeldenu u Basileje, 1452 vstoupil v Basileji do řádu a později zde byl činný jako lektor. 1467 přešel do reformovaného kláštera v Kolíně, kde se stal vikářem. Od roku 1468 vyučoval na kolínské univerzitě, kde 1469 promoval na magistra teologie. 1472-1488 byl kolínským převorem, 1475 založil v Kolíně první růžencové bratrstvo, 1481 byl inkvizitorem v diecezích kolínské, mohučské a trevírské, 1488-1495 německým provinciálem. Zemřel ve Štrasburku 6. prosince 1495 a byl pohřben v kostele sv. Mikuláše. V extremních čarodějnických procesech své doby přijal nekriticky a spolupodílel se na spise Jindřicha Institoris Maleus maleficarum (Kladivo na čarodějnice) a způsobil tím mnoho zla. Kromě toho se zachovaly jeho spisy: Sterbebüchlein (1476); Rosenkranzbüchlein (1491), komentář k Sentencím, list o založení a schválení růžencového bratrstva a několik kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.