AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SPINA, Bartoloměj, teolog.Narodil se kolem roku 1475 v Pise, kde vstoupil v roce 1494 rovněž do řádu. Vyučoval na řádovém studiu ve Veroně, později na univerzitách v Padově a Boloni. Magister řádu Butigella si jej zvolil za svého socia s titulem provinciála Svaté země. V roce 1542 jej papež Pavel III. jmenoval magistrem posv. Paláce a členem papežské komise teologů, která připravovala Tridentský koncil. Zemřel v Římě v roce 1546. Napsal: Propugnaculum Aristotelis de immortalitate animae contra Petrum Pomponatium; Flagellum in Tres Libros Apologia Pomponatii de Immortalitate Anima; Errores principales ex libellis Ambrosii Catharini; Tractatus de Stringibus et Lamiis (Benátky 1523); Apologiae Tres adverus Joannem Franciscum Ponzinibium Jurisperitum (Benátky 1525); ve svém spise De Conceptione Beatae Mariae Virginis (Benátky 1533) se staví proti učení o Neposkvrněném Početí.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.