AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SPADAFORA, Dominik bl., teolog, kazatel.Narodil se v Randazzo na Sicilii v roce 1450, jeho rodina patřila mezi významné rodiny Catanie. Do řádu vstoupil v Palermo v klášteře sv. Zity, studoval na generálním studiu v Padově a promoval tam na magistra teologie. Po návratu na Sicilii se stal lidovým kazatelem. 1487 byl jmenován sociem magistra řádu. Horlivě zachovával Stanovy. V roce 1491 založil klášter S. Maria delle Grazie v Monte Cerignone u Pesara a stal se jeho prvním převorem. Po uplynutí tříletí úřadu se věnoval kazatelské službě v jeho okolí. V Monte Cerignone pak žil až do své smrti 21. prosince 1521. Jeho tělo je uloženo ve farním kostele Panny Marie v Reclauso. Beatifikoval jej 12. ledna 1921 Benedikt XV. Liturgická památka se slaví 3. října.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.