AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


SOUKUP, Emilián, teolog, kazatel.Narodil se v Malešicích v jižních Čechách 9. května 1886. Gymnazium vystudoval v Českých Budějovicích, pak vstoupil v Olomouci do řádu a 12. září 1904 složil své první sliby. Studoval v Grazu (1905), Olomouci (1906), v Düsseldorfu (1908) a 1. srpna 1909 přijal v Düsseldorfu kněžské svěcení. Do provincie se vrátil s doktorátem teologie. Přes třicet let, do roku 1946, vyučoval na řádovém učilišti v Olomouci morálku, filosofii, dogmatiku, církevní právo a homiletiku. Patřil mezi nejlepší vykladatele tomistické filosofie a teologie v Čechách. Silně ovlivnil mladší řádovou, kněžskou i laickou generaci. Byl zpovědníkem mnoha řádových sester, dlouholetým redaktorem dětského eucharistického časopisu Pán přichází a homiletického časopisu Kazatel, stál u začátků časopisu Na hlubinu. Byl superiorem kongregace sester dominikánek, mnohokrát olomouckým převorem, vyhledávaným zpovědníkem řeholních i diecézních kněží, spisovatelů, lékařů, autorem mnoha článků, více než třiceti knih, překladatelem. Propagoval obnovu liturgie, byl předsedou spolku Cyrilská jednota, ředitelem 3. řádu sv. Dominika, kazatelem, trpělivým zpovědníkem, regentem řádového učiliště v Olomouci. Jeho životním dílem byl překlad Teologické summy sv. Tomáše Akvinského do češtiny za spolupráce dalších profesorů olomouckého řádového učiliště. 1946 byl raněn mrtvicí. Na půl těla ochrnul, ztratil paměť, těžko mluvil a vytratil se z veřejného života. 1950 mu byla amputovaná noha. Po likvidaci klášterů se po mnoha bolestných oklikách dostal do kněžského domova na Moravci. Zemřel na Moravci 5. ledna 1962. Z jeho literárního díla byla uveřejněna především homiletická díla Mluvil v podobenstvích (1932); Confessarius pios exhortans (1935; Ascende superius (1938).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.