AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SOTO, de , Petr, teolog.Narodil se v Alcala de Henares v roce 1495, jako student vstoupil 1518 v Salamance do řádu. Byl převorem v Ocaňa 1532-1535, 1535-1538 v Talavera, 1538-1541 opět v Ocaňa. V roce 1543 spolu s Melchiorem Cano získali magisteriát teologie. V letech 1542-1548 byl zpovědníkem a rádcem Karla V. 1549-1555 působil jako spoluzakladatel a jeden z prvních profesorů univerzity v Dillingen v Německu, 1555-1558 vyučoval v Oxfordu v Anglii. V době vlády Marie Katolické v roce 1555 usiloval o obnovu katolicismu v Anglii. 1561 byl povolán do Tridentu jako koncilní teolog. Zemřel v Tridentu 20. dubna 1563. Napsal De gratia; De vera mente concilii Tridentini; Tractatus de institutione sacerdotum (1559); Institutiones christianae (1548); Compendium doctrinae catholicae (1549); Methodus confessionis (1550); Assertio catholicae fidei circa articulos Confessionis Wirtenbergensis (1555); Defensio catholicae confessionis et scholiorum circa Confessionis Wirtenbergensis (1557); Preces speciales. Jako politik, organizátor školství, profesor a spisovatel se aktivně podílel na protireformaci. Mnoho jeho spisů je věnováno obnově náboženského života, k čemuž nemálo přispěl jak v Německu, Anglii, tak i ve Španělsku.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.