AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


SCHÖNFELD (SCHWENKENFELD, SWENHELFELT), Jan, inkvizitor, mučedník.V první polovině 14. století, konkrétně v letech 1339-1341 došlo ve Wroclavi k velkým sporům. Slezsko do té doby politicky patřilo k Polskému království, nyní připadlo ke království Českému. Církevně však zůstalo napojeno na polskou církevní organizaci. Wroclavská městská rada, složená převážně z Němců nebo poněmčených Poláků, byla pro-česká. Biskup Nanker byl naopak Polák a stavěl se tvrdě proti tomu. Měšťané se rozhodli, jako akci proti biskupovi, neplatit svatopetrský haléř. V té době navíc, s tichým souhlasem wroclavských měšťanů, český král nechal vypálit hrad wroclavského biskupa Milicz. Biskup na to reagoval tím, že nad městem vyhlásil interdikt. Když to měšťané nebrali v úvahu, povolal biskup Nanker 1339 do Wroclavi inkvizitora Jana Schwenkenfelda. Jan byl lektorem kláštera ve Svídnici. Jako generální inkvizitor ve Slezsku od roku 1333 potíral bludné nauky bekyní a bekhardů. Janovi nešlo ve Wroclavi o politickou akci, usiloval hlavně o narovnání církevního pořádku. Narazil však na nepochopení měšťanů a konflikt ještě vzrostl. Český král Jan Lucemburský chtěl už konflikt zprovodit ze světa a proto povolal do Prahy zástupce měšťanů, zástupce biskupa i inkvizitora. Jan se ubytoval v klášteře sv. Klimenta v Praze, kde jej přepadli najatí vrazi a 28. září 1341 zabili.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.