AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SCHÖNBERG, Mikuláš, teolog, kardinál.Byl rodem Němec ze Švábska, narodil se u Míšně 23. srpna 1472. Studoval práva v Pise. Vlivem Jeronýma Savonaroly vstoupil v roce 1497do řádu. Působil jako převor v Lucce, Sieně a u sv. Marka ve Florencii. Od roku 1507 byl sociem magistra řádu Kajetána, v letech 1508-1515 generálním prokurátorem řádu. V roce 1520 jej Lev X. jmenoval arcibiskupem v Kapui. Působil jako papežský vyslanec v Polsku, Uhrách, Španělsku, Francii a Anglii. Zúčastnil se uzavření míru v Cambrai v roce 1529, v roce 1530 byl guvernérem ve Florencii. 21. května 1535 jej Pavel III. jmenoval kardinálem. Usiloval o obnovení kázně v církvi a až do konce života ctil Savonarolu jako světce a mučedníka. Zemřel 10. září 1537. Napsal: Quinque orationes de admiranda Christi pugna cum diabolo in deserto (1511); Sermones sacri de tempore et de Sanctis.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.