AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SCHONATH, Kolumba Anna Marie, mniška, stigmatizovaná mystička.Narodila se 20. ledna 1730 v Schesslitz u Bamberku, v roce 1753 vstoupila ve svých 24 letech do kláštera mnišek u sv. Hrobu v Bamberku jako laická sestra. 24. září 1754 složila řeholní sliby a krátce na to onemocněla. 9. prosince 1763 přijala stigmata, která pak často, zvláště v pátek, krvácela. Musela projít mnoha zkouškami, které nařídili představitelé církve, aby ověřili pravost stigmat. Kolumba ve všech obstála. Zemřela 3. března 1787. Když byl klášter v 19. století zrušen, byly ostatky ct. Kolumby přeneseny do farního kostela. Po obnovení kláštera v roce 1926 byly vráceny zpět do klášterního kostela a uloženy na čestném místě. Beatifikační proces byl zahájen.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.