AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SERRY, Hyacint, teolog.Narodil se 1658 v Toulonu, 1673 vstoupil do řádu, byl žákem Alexandra Natalise. Promoval v Paříži na magistra teologie, vyučoval pak v Paříži na Sorboně a 1690-1695 v Římě. Byl přítelem Jeronýma Casanate, teologem kardinála Altieriho v Římě a konsultorem posv. Oficia. 1697 jej povolal benátský senát na padovskou univerzitu jako profesora tomistické teologie. Zemřel v Padově 12. března 1738. Serry byl velmi impulzivní, svými spisy se zapojil do teologických sporů své doby. Jeho hlavním dílem je Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae, kterou vydal pod pseudonymem Augustin Le Blanc. Dále napsal Liber apologeticus. Svými spisy S. Augustinus summus praedestinationis et gratiae doctor; Schola thomistica vindicata hájil tomistickou nauku o milosti. Ve sporech s jansenisty se zastával bully Unigenitus a papežské neomylnosti spisem De Romano Pontifice. Napsal rovněž petidílné dílo Praelectiones theologico-dogmatico-polemico-scholasticae. Ve své knize Exercitationes historicae criticae, polemicae de Christo eiusque Virgine Matre (1771) polemizuje s jezuity. Dále napsal: Monita salutaria Beatae Virginis Mariae ad cultores suos indiscretos; Preservativo contro la pratica di alcuni falsi zelanti; Antidotum contra quorumdam falsi studio inflammatorum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.