AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


SECCHI, Serafín, magister řádu.Narodil se v Pavii 1560, byl členem Lombardské provincie. 1595 byl jmenován sociem Magistra posv. Paláce, 1601 zvolen za převora v Pavii, 1603 jmenován inkvizitorem v anconské marce. Za magistra řádu Galaminiho v letech 1608-1612 byl generálním prokurátorem řádu, když byl Galamini jmenován v roce 1611 kardinálem, jmenoval Secchiho do příští volební kapituly generálním vikářem řádu. Na generální kapitule v Římě pak byl 10. června 1612 Secchi zvolen magistrem řádu. Nerad uděloval dispenze, proto jej bratři považovali za přísného. Osm let nepřetržitě cestoval a konal vizitace. Vizitoval italské, španělské a francouzské provincie. Za něho se konaly 4 generální kapituly. Zemřel v Avignonu 24. září 1628 ve věku 68 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.