AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SCAPARDINI, Hyacint, arcibiskup.Narodil se v roce 1861. Do řádu vstoupil v roce 1899 už jako kanovník a rektor semináře v Novaře. Vyučoval pak v různých klášterech, byl skvělým kazatelem nejprve v Chieri a pak v Turině. Nemálo času věnoval službě ve zpovědnici, byl vyhlášeným duchovním vůdcem. V roce 1904 založil měsíčník La Stella di S. Domenico, časopis k formaci i informaci bratřím a sestrám provincie sv. Petra Mučedníka. V roce 1909 jej papež Pius X. jmenoval biskupem v Nusco, 1910 apoštolským delegátem v Peru a Bolívii a 1916 jej Benedikt XV. jmenoval nunciem v Brazílii. Během své mise v Peru si vzal za úkol formaci kléru. V Limě založil národní seminář a několik katolických spolků. Jako nuncius v Brazílii usiloval o úpravu vztahů mezi brazilskou vládou a sv. stolcem. Jeho snaha byla korunována návštěvou brazilského prezidenta u papeže. Tropické klima však nesvědčilo jeho zdraví, musel se proto v roce 1920 vrátit do vlasti. 1922 byl jmenován biskupem ve Vigevano a svou apoštolskou horlivost mohl rozvinout novým směrem. Především se zaměřil na formaci kněží a bohoslovců. Zemřel ve Vigevano v roce 1937 a byl pohřben v kapli institutu sv. Josefa sester dominikánek.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.