AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SCAMMACA, Bernard Antonín bl., kazatel, reformátor.Pocházel z bohaté šlechtické rodiny Scamacca z Catanie na Sicilii, kde se narodil v roce 1430. V mládí byl hodně lehkomyslný, v roce 1452 po zranění v souboji u něho došlo ke změně smýšlení. Během nemoci, v dlouhých hodinách nečinnosti měl možnost přemýšlet o svém dosavadním životě. Došlo k úplnému obrácení. Po uzdravení, ve svých 22 letech, vstoupil v Catanii do řádu, přijal řeholní jméno Bernard a stal se přísným a observantním řeholníkem. Snažil se o dokonalost v poslušnosti, tichosti a pokoře, byl vzorem modlitby. Až do konce života konal pokání za hříchy svého mládí. Usiloval o obnovu řeholní kázně v dominikánských klášterech na Sicilii. Byl převorem kláštera sv. Dominika v Catanii, později v Palermu, a generálním vikářem reformovaných klášterů na Sicilii. Vynikl jako plamenný kazatel a zpovědník. Pomohl mnoha lidem přiblížit se k  Bohu. Vynikal milosrdenstvím vůči chudým a nemocným. Postaral se o vybudování špitálu, který pak řídil. Zemřel 11. ledna 1487 a hned po smrti byl lidmi ctěn jako svatý. Jeho tělo je uloženo ve farním kostele S. Biagio při klášteře sv. Dominika v Catanii. Beatifikoval jej 8. března 1825 Lev XII. Liturgická památka bl. Bernarda se koná 11. ledna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.