AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SAPELLI, Bernard, teolog a filosof.Narodil se v roce 1759 v Occimiano Monferrato. Jako mladík vstoupil do nejpřísnější řádové kongregace sv. Sabiny, která měla své konventy rovněž v Piemontsku. Vyučoval pak filosofii a teologii v různých konventech, byl profesorem teologie na univerzitě v Sanseverino. Pro politické nepokoje musel svou činnost na univerzitě ukončit a opustit město. Odešel 1801 do Turina, kde převzal úřad kazatele. Devětadvacet let kázal v kostele sv. Dominika a byl duchovním vůdcem mnoha lidí. V roce 1813 zorganizoval skupinku sester, které se řídily terciářskou řeholí. (Tato kongregace se v roce 1968 spojila s dalšími dvěma kongregacemi sester a vytvořila Unii sester dominikánek sv. Tomáše Akvinského.) Mezitím byl P. Sapelli jmenován generálním vikářem a komisařem dominikánů v Piemontsku. Pod jeho moudrým vedením povstala provincie sv. Petra Mučedníka ze všech válečných a poválečných útrap. P. Sapelli zemřel v turinském konventu 27. ledna 1829.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.