AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SANZ, Petr sv., misionář, biskup, mučedník.Narodil se v roce 1680 v Asco v Kastilii, 1698 vstoupil do řádu, 1704 přijal kněžské svěcení. Jako člen konventu v Leridě byl nejprve určen pro misie do Mexika, kam odcestoval v roce 1713, odsud jej vyslali představení na Filipíny a v roce 1715 do Číny. Působil ve Fo-kien. 1730 byl jmenován tamějším biskupem a apoštolským vikářem. Tento vikariát od roku 1696 spravovali dominikáni. V roce 1732 byl vypovězen z Číny, ale po sedmi letech se vrátil zpět. Když vypuklo v roce 1746 pronásledování, utekli dominikáni do hor, odkud přicházeli sloužit křesťanům. Pronásledovatelé však mučili křesťany, aby z nich vynutili informace o pobytu misionářů. Když to biskup Sanz zjistil, sám se vydal do rukou pronásledovatelů, aby zamezil mučení čínských křesťanů. Spolu s ostatními bratry, kteří už byli dopadeni, byl biskup Petr nemilosrdně mučen a pak s ostatními odsouzen k trestu smrti. Císař si však vyžádal rozsudek ke schválení a schválil pouze popravu biskupa Petra Sanze. Byl popraven 26. května 1746. Křesťané jeho tělo vykoupili a pohřbili na křesťanském hřbitově. Místní vladař ale přikázal tělo vykopat a spálit, aby po něm nic nezůstalo. Ostatní misionáři měli být podle císařského rozhodnutí vyhoštěni z Číny, ale byli v noci uškrceni ve vězení. Byli to bl. František Serrano, Jáchym Royo, Jan Alcober a František Diaz. Petra Sanze spolu s ostatními čínskými mučedníky blahořečil 14. května 1893 Lev XIII. Kanonizoval jej spolu s dalšími 119 čínskými mučedníky 1. října 2000 Jan Pavel II. Liturgická oslava dominikánských mučedníků se v řádu sv. Dominika koná 6. listopadu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.