AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SANSEDONI, Ambrož bl., kazatel.Rovněž nazývaný Ambrož Sienský podle svého rodiště, kde se narodil 16.dubna 1220. Do řádu vstoupil rovněž v Sieně 16. dubna 1237. Spolu se sv. Tomášem byl žákem sv. Alberta Velikého v Paříži a Kolíně. Po ukončení studií 1248 začal pod vedením sv. Alberta vyučovat v Kolíně, ale především se věnoval kázání, nejprve v Porýní a později v Itálii. V roce 1270 jej povolal papež Inocenc V. do Říma a pověřil jej reformou církevního studia při papežské kurii. Měl rovněž pomoci vyřešit rozbroje občanské i církevní. Působil jako lektor v mnoha konventech Římské provincie. Papež jej rovněž pověřil delikátním úkolem usmiřovat italská města, ve kterých stále zuřily boje mezi ghibelliny a guelfy. Siena mu vděčí za dvojí zásah u papeže Klementa IV. a Řehoře X., kteří na jeho přímluvu zrušili nad městem interdikt. 1276 se zúčastnil generální kapituly jako difinitor provincie, 1279 byl převorem v Sieně, 1281 byl jmenován generálním kazatelem. Odmítl nabízené biskupství v Pise. Byl vyslán jako kazatel křížové výpravy, poslední léta svého života působil jako kazatel v Sieně. Založil několik laických bratrstev. Při jednom kázání, ve kterém kázal proti lichvě, mu námahou praskla tepna a Ambrož zemřel 20. března 1286. Honorius IV. pověřil čtyři Ambrožovy společníky, aby hned sepsali své vzpomínky na bl. Ambrože. Ostatky bl. Ambrože se uchovávají v kostele sv. Dominika v Sieně. Legendu o jeho životě napsal Ildebrandino de Paparonibus. Jeho životopisci zvláště zdůrazňují jeho velkou lásku k lidem a velkého ducha modlitby. Jeho kult potvrdil 8. října 1622 Řehoř XV. Zachovalo se několik jeho kázání. Liturgická oslava bl. Ambrože se koná 8. října.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.