AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SALTARELLI, Limone, kazatel, diplomat.Narodil se ve Florencii v roce 1261 a zde v roce 1280 vstoupil do řádu. 1311 byl zvolen za provinciála provincie Regni, 1312 jej magister řádu Berengar z Landorre jmenoval generálním prokurátorem řádu u dvora Klementa V. Klement V. jej vyslal jako svého vyslance urovnat spory mezi ghibeliny a guelfy ve střední Itálii. Jeho nástupce Jan XXII. jmenoval 1317 Saltarelliho biskupem v Parmě. I zde musel uklidňovat znepřátelé strany. 1323 byl jmenován biskupem v Pise. Svým vlivem udržel a zachoval v Pise věrnost obyvatel Pisy papeži Janu XXII. Protože papež neuznal Ludvíka Bavorského za císaře, Ludvík papeže prohlásil za sesazeného z trůnu, svolal konkláve a nechal zvolit vzdoropapeže Mikuláše V. Tento stav trval dva roky. Když Ludvík Bavorský opustil Řím, byl právě Saltarelli vyslán jako jeden z papežských legátů vyřešit situaci. Vyslanci dosáhli toho, že se vzdoropapež nakonec podřídil Janu XXII. a Saltarelli jej zbavil v papežově jménu všech církevních trestů. Zemřel v Pise v roce 1342.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.