AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SALOMONI, Jakub bl., kazatel.Pocházel ze šlechtické benátské rodiny, kde se narodil v roce 1231. Když zemřel jeho otec a matka vstoupila do kláštera cisterciaček, rozhodl se ve svých sedmnácti letech rozdat všechen zděděný majetek a vstoupit do řádu sv. Dominika. Horlivě následoval příklad zakladatele sv. Dominika. Byl převorem ve Faenze, podpřevorem v San Severino a Ravenně. Od roku 1269 až do své smrti žil a působil ve Forli. S velkou láskou přijímal a pomáhal všem chudým. Proto byl nazýván „otec chudých“. Zemřel ve Forli 31. května 1314 a jeho tělo bylo přeneseno do klášterního kostela sv. Jana a Pavla v Benátkách. Blahořečil jej 22. září 1621 Řehoř XV. Je hlavním patronem města Forli. Jeho památka se slaví 30. května.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.