AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


SACCONI, Raynier, inkvizitor.Narodil se počátkem 13. století v Piacenze, byl členem sekty katarů, uvádí se, že byl dokonce jejich biskupem. Působením sv. Petra Veronského se vrátil do církve a 1245 vstoupil do řádu. Spolupracoval pak s Petrem Veronským v boji proti katarům. 6. dubna 1252 byl Petr Veronský úkladně zavražděn a 1254 byl Sacconi ustanoven hlavním inkvizitorem pro Lombardii. 1259 byl nucen odejít z Milána, protože upadl v nemilost u nového podesty Uberta Pallaviciniho. Rovněž mu hrozilo nebezpečí, že jej kataři zabijí, ale nezdařilo se to. Roku 1250 napsal spis Summa de Catharis et Leonistis seu Pauperibus de Lugduno. Poslední zmínka o něm je z roku 1262, kdy byl u Urbana IV. ve Viterbo.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.