AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ROLAND, z Cremony, teolog, kazatel.Narodil se v Cremoně na konci 12. století. Byl mistrem svobodných umění na boloňské univerzitě, kde v roce 1219 vstoupil do řádu. 1226 založil klášter v Cremoně. 1228 odešel s Jordánem Saským do Paříže, kde v letech 1229-1230 vyučoval na univerzitě jako první dominikánský profesor. 1230-1233 byl lektorem v Toulouse, 1233-1258 lektorem a kazatelem v Boloni. Z pověření Řehoře IX. působil v letech 1233-1244 v Lombardii jako inkvizitor. Později působil v Cremoně a 1258 jako lektor v Boloni. Zemřel v Boloni pravděpodobně v roce 1259. Jeho hlavním dílem je velká, dosud nevydaná, Summa theologica, ve které už cituje Aristotela a arabské filosofy kromě Averroese. Dále napsal Postilu na knihu Job a několik kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.