AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ROCCO, Řehoř František, kazatel.Narodil se 4. října 1700 v Neapoli a při křtu dostal jméno František, protože se narodil ve svátek tohoto světce. Otec mu brzy zemřel, ale zanechal rodině dostatečný majetek k životu. František byl nejstarším synem. Matka vychovávala děti přísně podle křesťanských zásad. Studoval v jezuitské koleji, později se začal připravovat ke kněžství a až před kněžským svěcením se objevilo povolání k řeholnímu životu. 19. března 1718 byl přijat do řádu, přijal řeholní jméno Řehoř a 25. března následujícího roku složil sliby. Studia konal v klášteře v Monte di Dio, v jednom ze dvanácti neapolských dominikánských konventů. 1723 přijal kněžské svěcení a stal se lektorem filosofie. Toužil odejít na misie do Ameriky, ale představení mu to nedovolili. Zasvětil tedy svůj život práci mezi nejchudšími v Neapoli. Svými kázáními oslovoval nejen chudé, ale i bohaté. Mezi jeho posluchači býval často i neapolský král Karel Bourbonský, který si Františka velmi oblíbil. Kdykoliv František potřeboval pomoc pro chudé, obracel se vždycky na krále. Zvláště velkou péči věnoval František opuštěným dětem. Založil útulek pro sirotky. V roce 1759, po smrti svého bratra se stal Karel Bourbonský králem ve Španělsku a neapolský trůn přenechal svému synovi. Tehdy se dostaly ke slovu osobnosti P. Roccovi nepřátelské, které přesvědčily magistra řádu, že je nutné P. Rocca z Neapole odstranit. Byl asignován do kláštera v Somma na Sicílii. Po dvou letech však nastal v Neapoli hladomor, lidé se začali bouřit a vláda honem povolala P. Rocca zpět do Neapole, aby pomohl zklidnit situaci. S ohromným nasazením se věnoval P. František nakaženým morem. Díky jeho organizačním schopnostem a s Boží pomocí byl mor zažehnán. P. František Rocco zemřel v roce 1782.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.