AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ROCCABERTI, da Perelada Jan Tomáš, magister řádu.Narodil se v roce 1624 v Perelada v Katalánsku, do řádu vstoupil 1640 v Geroně. Jeho úspěšná studia ve Valencii mu zajistila místo profesora na valencijské univerzitě. 1664-1670 byl aragonským provinciálem, 24. května 1670 jej generální kapitula v Římě zvolila do úřadu magistra řádu. Byl neúnavnym obhájcem papežství proti galikanismu a protestantismu. Napsal mnoho okružních listů, kterými vyzýval bratry k věrnosti apoštolskému stolci. V době jeho úřadu byla kanonizována sv. Růžena z Limy. V únoru 1677 byl jmenován na žádost krále Karla II. arcibiskupem ve Valencii. Od roku 1695 byl současně generálním inkvizitorem ve Španělsku. Zemřel v Madridu 13. června 1699 ve věku 75 let. Napsal: Alimento espiritual (1668); Teologia mistica (1669); De Romani Pontificis auctoritate (3 díly, Valencie 1691-1694). Kniha je zaměřena proti galikanismu. Dále napsal spis Bibliotheca Maxima Pontificia (12 dílů, Řím 1695-1699), ve které hájí neomylnost a nadřazenost papežů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.