AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ROBOTTI, Filip, kazatel.Narodil se 29. září 1885 ve Frugarolo u Alessandrie v severní Itálii. Vstoupil do řádu a studoval v Chieri, kněžské svěcení přijal v roce 1909. Vyučoval a vychovával gymnasisty na apoštolské škole v Chieri. Vedl zde konference o kultuře sociální a náboženské. V době první světové války byl v letech 1915-1918 na frontě jako vojenský kaplan. Po válce se vrátil do Turina, kde jej bratři zvolili za svého převora v konventu sv. Dominika. Každý, kdo byl jakýmkoliv způsobem postižen válkou, u něho vždycky našel pomoc. Organizoval mládež v Katolické akci a to vyvolalo velké nepřátelství ze strany komunistů. V roce 1923 byl vyslán do Spojených států amerických, kde působil hlavně mezi italskými emigranty. V letech 1936-1948 působil znovu v Itálii a s ohromným úspěchem se věnoval kázání v řadě italských měst. 1948 se vrátil do USA, kde se účastnil generální kapituly jako difinitor své provincie. Byl tehdy přijal v Bílém domě prezidentem Trumanem. 1949 vyhlásil v americkém rozhlase konference pro italské emigranty, ale pak se definitivně vrátil do vlasti. Napsal řadu knih, ze kterých je nutno jmenovat: Luigi Windthorst, un grande campione della liberta del sec. XIX.; Il „Frate operaio“ e le elezioni nel Belgio; Biografia dello zio fra Pio; La vita di S. Caterina da Siena; Fra Girolamo Savonarola modello del clero; Lo contrappasso; A proposito di Pio VII e di Napoleone. P. Robotti zemřel v Turině 5. května 1965.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.