AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


RIGA, Cyril, teolog.Narodil se v Brně 22. října 1689 a ve svém rodném městě rovněž vstoupil do řádu. Řeholní sliby složil v roce 1708. V letech 1737-1739 se připomíná jako brněnský převor, 1745-1748 byl převorem v Litoměřicích. Byl profesorem na vídeňské univerzitě a ke konci života v Římě, kde získal titul Casanatenského teologa. V Římě vymohl pro Brno od papeže ostatky sv. mučedníka Fructuosa. Napsal Chwalořeči o swatých. Tuto knihu věnoval městské brněnské radě, u které se těšil velké vážnosti. Přeložil do němčiny z italského originálu od Ant. Teoliho životopis sv. Vincence Ferrerského. Svolení k vydání získal z Říma v roce 1758. Byl velkým ctitelem milostného obrazu českobudějovického. Napsal o něm spis Obnowená stará studnice milostí. Zemřel v Brně 25. října 1758 ve věku 69 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.