AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


RICOLDO, de Monte di Croce Pennini, misionář.Narodil se ve Florencii kolem roku 1243, do řádu vstoupil 1267 v klášteře S. Maria Novella ve Florencii. Do roku 1288 působil jako lektor v toskánských klášterech. V roce 1288 jej vyslal papež Mikuláš IV. s poselstvem na východ do Svaté země, Sýrie a Arménie. Cestou kázal arabsky. Je o něm známo, že dobře znal Korán a dokonce Korán přeložil do latiny. Ricoldo pracoval pro unii mezi jakobity v Mosulu a nestoriány v Bagdadu, arabsky disputoval s mohamedány. V roce 1301 jej papež odvolal zpět do Říma. Ze zdravotních důvodů už musel zůstat ve vlasti. Byl 1316 převorem ve Florencii, kde zemřel 31. října 1320. Napsal: Epistolae V. commentatoriae de perditione Acconis; Liber peregrinationis; Libellus ad nationes orientales de discrimine inter Judaeos, Gentiles et Mahumetanos; Confutatio Alcorani; Contra legem Sarracenorum; Epistolae ad ecclesiam triumphantem; Christiana Fidei Confessio facta Sarracenis; Contra errores Judaeorum; De variis religionibus. Zachovalo se několik jeho dopisů, které napsal magistru řádu Muniovi de Zamora. Své cesty popsal ve zvláštní knize, kterou vydal v roce 1351 Lelong z Ypern v St. Omer ve francouzštině.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.