AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


RENCUREL, Benedikta, terciářka, vizionářka.Narodila se 29. září 1647 v Saint-Etienne-du-Laus na italsko francouzských hranicích ve velmi chudé rodině. V sedmi letech jí zemřel otec a Benedikta musela ve dvanácti letech do služby, aby pomohla chudé rodině. Pracovala jako pasačka. V Laus se jí jednoho dne zjevila Panna Maria. Postupem času se zde vytvořilo oblíbené poutní místo, kam přicházelo mnoho lidí. Benedikta se jim věnovala. V této době vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Lidé zde začali stavět velký kostel. Do Laus se však v té době dostali jansenističtí kněží, kteří se snažili toto všechno zlikvidovat. Benediktu uvěznili v jejím vlastním bytě, nesměla chodit ani do kostela, ani ke svátostem. Teprve když v Embrunu nastoupil nový biskup, situace se změnila. Benedikta prožila celý svůj život ve velkém utrpení. 56 let svého života věnovala poutnímu místu, které skrze ni založila Panna Maria, aby lidé ctili Matku Boží a jejího Syna častým a hodným přijímáním svátosti Eucharistie. Benedikta zemřela 28. prosince 1718.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.