AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


REGINALD, ze St. Gilles (z Orleans) bl., kazatel.Narodil se v roce 1183 v St. Gilles, 1206-1211 byl profesorem kanonického práva v Paříži, 1212 byl jmenován děkanem kolegiátní kapituly u St. Aignan v Orleans. V doprovodu svého biskupa přicestoval do Říma na cestě do Svaté země. U kardinála Hugolina, pozdějšího Řehoře IX. se setkal se sv. Dominikem. Myšlenka hlásání Božího slova v naprosté chudobě, kterou dal sv. Dominik svému řádu za základ, jej velmi zaujala. V roce 1218 vstoupil do řádu. Z pověření Dominikova vedl a přivedl k rozkvětu od roku 1218 klášter sv. Mikuláše v Boloni a pak byl poslán se stejným záměrem do Paříže. Zemřel však v Paříži 1. února 1220. Beatifikován byl 8. července 1875 Piem IX. Liturgická oslava se koná 12. února.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.