AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


REGINALD, z Piperna, teolog.Narodil se v Piperno kolem roku 1230. Do řádu vstoupil v Neapoli. Od roku 1259 až do Tomášovy smrti v roce 1274 byl sociem sv. Tomáše Akvinského, a současně jeho nerozlučným průvodcem, přítelem, zpovědníkem a pravděpodobně jeho nástupcem na profesorském stolci v Neapoli. Byl nadšeným šiřitelem Tomášovy nauky. Jeho svědectví nemálo přispělo k pozdější Tomášově kanonizaci. Zemřel v Anagni v roce 1290. Jemu věnoval Tomáš Akvinský některé své spisy. Reginaldovi vděčíme za díla, která nechtěl Tomáš uveřejnit jako např. komentáře k Janovu evangeliu Postilla super Joannem, k listům sv. Pavla Postillae super Epistolas S. Pauli, k první Aristotelově knize De anima s názvem Lectura super Primum de Anima, k žalmům Postilla super Tres Nocturnos Psalterii. Patnáct let společné práce se sv. Tomášem z něj vytvořilo hlubokého myslitele. Znal důkladně myšlenkový vývoj svého učitele. Mohl si proto dovolit po Tomášově smrti sepsat z jeho poznámek Supplementum tertiae partis Summae theologiae, které obsahuje tomistické traktáty o svátostech. Zachovala se rovněž jeho kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.