AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


RAJMUND, z Peňafortu sv., právník, magister řádu.Narodil se kolem roku 1175 na hradě Peňafort u Barcelony jako potomek katalánské šlechtické rodiny. 1210-1218 studoval nejprve na katedrální škole v Barceloně, kde se připravil ke kněžskému svěcení, a pak na univerzitě v Boloni studoval církevní právo. V letech 1218-1221 vyučoval církevní právo v Boloni. Už v Boloni se seznámil s dominikány, zvláště s bl. Reginaldem. 1222 vstoupil v Barceloně do řádu. Byl kazatelem proti Maurům, 1223 spolu se sv. Petrem Nolaskem založil řád Mercedářů na vykupování otroků. 1230 jej Řehoř IX. povolal k sobě jako svého rádce, kaplana a penitenciáře. Na jeho příkaz sebral předpisy církevního práva do sbírky Liber extra neboli Decretales. Tímto dílem vlastně uspořádal tehdejší církevní právo. Kromě toho napsal spis Summa de casibus, jednu ze základních pastoračních příruček své doby. 24. května 1238 byl zvolen za magistra řádu. Jako právník přepracoval řádové Konstituce. Předsedal dvěma generálním kapitulám, na druhé 3. června 1240 na úřad magistra resignoval. Působil pak ve Španělsku, založil v Murcii a Tunisu ve spolupráci s Rajmundem Martinim školu pro misionáře, na které se vyučovala arabština a hebrejština. Na jeho popud napsal Tomáš Akvinský spis Summa contra gentiles jako příručku pro tyto misijní školy. Byl zpovědníkem aragonského krále Jakuba I. Zemřel 6. ledna 1275 v Barceloně. Beatifikoval jej Pavel III. 6. ledna 1542 a kanonizoval Klement VIII. 29. dubna 1601. Liturgická památka se slaví 7. ledna.

Lit.: Angelus Walz: Raimund von Peňafort. Die Heiligen in ihrer Zeit. Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag 1967.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.