AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


RAJMUND, z Kapuy (de Vineis, nebo také delle Vignie) bl., magister řádu, reformátor.Narodil se kolem roku 1330, studoval práva v Boloni a zde vstoupil do řádu i později studoval teologii. Byl kaplanem a zpovědníkem mnišek v Montepulciano (1363-1366 a 1374), převorem kláštera S. Maria sopra Minerva v Římě (1367-1370 a 1378), lektorem v Sieně (1374), kde byl rovněž zpovědníkem sv. Kateřiny Sienské. 1375 byl u papeže Řehoře XI. v Avignonu, později doprovázel sv. Kateřinu do Avignonu a spolu s ní v roce 1377 papeže do Říma. Když došlo k papežskému rozkolu, vyslal jej římský papež Urban VI. k francouzskému králi, aby jej přiměl k odstoupení od vzdoropapeže. Dostal se však pouze do Janova. 1379 byl zvolen provinciálem provincie Horní Lombardie a generální kapitula římské obedience v Boloni jej 12. května 1380 zvolila za magistra řádu. Řídil pět generálních kapitul. Byl iniciátorem řádové reformy (reforma Raimundiana), která pak našla uplatnění hlavně během 15. a 16. století. Zemřel v Norimberku při vizitaci kláštera 5. října 1399. Jeho tělo bylo v 16. století přeneseno do kostela sv. Dominika Většího v Neapoli. Napsal životopisy sv. Anežky z Montepulciano a


LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.