AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


QUINZANI, Štěpánka bl., řeholní terciářka, mystička, zakladatelka kláštera.Narodila se 7. září 1457 v Orcinuovi u Brescie. Její otec byl zaměstnancem dominikánského kláštera v Soncino a terciářem. Zde se Štěpánka jako dítě seznámila s bl. Matoušem Carrerim, který položil základy jejímu duchovnímu životu. V roce 1489 se stala členkou 3. řádu ve světě. Často rozjímala o utrpení Páně, mívala extaze a objevila se jí stigmata. Věnovala se skutkům lásky při ošetřování nemocných. Kolem ní se začaly shromažďovat dívky, se kterými pak založila klášter sv. Pavla řeholních terciářek v Soncino. Sama se stala jeho představenou. Konala pokání za hříchy své doby. Každý pátek po čtyřicet let prožívala utrpení Páně. Byla duchovní přítelkyní sv. Anděly Merici, zakladatelky řádu sv. Voršily. Zemřela v Soncino nedaleko Cremony 2. ledna 1530. Její tělo bylo pohřbeno v klášterním kostele. Klášter se sice nezachoval, ale ostatky jsou uchovávány nadále v Soncino. Její kult schválil 14. prosince 1740 papež Benedikt XIV. Liturgická oslava bl. Štěpánky se koná 3. ledna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.