AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


de QUIŇONES, Baltazar, kazatel, magister řádu.Rodem ze Španělska, narodil se v Noblexas u Toleda 1733. Byl skvělým kazatelem, nějakou dobu byl i dvorním kazatelem krále Karla III. Magister řádu Boxadors si jej 1773 vybral za svého socia pro španělské provincie s titulem provinciála Svaté země. Když Boxadors v roce 1777 odstoupil, zvolila generální kapitula v Římě 15. května 1777 Baltazara do úřadu magistra řádu. V době jeho úřadu došlo k vyvrcholení josefinismu a k francouzské revoluci. Jedinou zemí, kde se mohly řehole svobodně rozvíjet, bylo Španělsko. Když došlo k válce, vydal se Quiňones do Španělska vyprosit pomoc pro strádající francouzské bratry a sestry. Zemřel však na cestě v blízkosti Florencie 20. června 1798 ve věku 66 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.