AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


QUIDORT, Jan (Pařížský), filosof, teolog, kazatel.Narodil se v roce 1269 v Paříži, kolem roku 1279 studoval na pařížské univerzitě, dosáhl zde titulu magistra svobodných umění a pak zde vstoupil do řádu v klášteře sv. Jakuba. 1293-1294 byl profesorem v Paříži nejprve na fakultě svobodných umění, později na teologické fakultě. Byl schopnou osobností pařížské tomistické školy konce 13. století. Z podnětu krále Filipa Sličného, který byl ve sporu s papežem Bonifácem VIII., napsal Quidort spis De potestate regia et papali, ve kterém bránil pozice krále a naprostou nezávislost moci civilní a církevní. Ve svém spise De transsubstantione panis et vini rozvíjí impanační teorii, která proti němu vyvolala na pařížské univerzitě odpor a Quidort byl suspendován z funkce profesora. Odvolal se k papeži, zemřel však ještě před vyřešením sporu na papežském dvoře v Bordeaux 22. září 1306. Dále napsal skvělé Komentáře k Sentencím; Quodlibetum; Correctorium corruptorii (tímto spisem hájí nauku sv. Tomáše proti Vilému de la Mare); De Antichristo; Determinatio de confessionibus fratrum; De modo existendi Corporis Christi in Sacramento altaris; výklady některých Aristotelových knih; kázání; listy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.