AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


QUAGLIA, Jiljí, teolog, filosof, reformátor.Narodil se v Mombaruzzo u Alessandrie v severní Itálii. V šestnácti letech vstoupil do řádu a 1840 složil věčné sliby. Po kněžském svěcení vyučoval filosofii v konventu v Bosco. 1850 byl asignován ke sv. Sabině do Říma a působil zde jako profesor a magister studentů. Po obnovení Francouzské provincie byl poslán nejprve do Chalais a později do S. Maximin. 1856 se vrátil do Říma, 1858 byl zvolen za převora u sv. Sabiny a 1859 byl poslán do konventu v Noto na Sicilii. Jeho úkolem bylo v sicilských dominikánských klášterech zavádět přísnou observanci. 1860 publikoval řadu článků, zaměřených proti liberalismu. 1861 byl jmenován regentem nové koleje v S. Maximin u Marseille. Po návratu do Itálie působil znovu v Noto na Sicílii a vyučoval v tamějším semináři. 1870 se vrátil do Piemontska a byl asignován do konventu v Trino, kde byl čtyřikrát zvolen za převora. Zemřel v Trino 3. července 1903.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.