AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


de PUINOIX, Jan, magister řádu, biskup.V době velkého schismatu, kdy byl také řád rozdělen na dvě části, byl Puinoix v letech 1399-1417 magistrem avignonské části řádu, od roku 1407 sídlil při papežské kurii v Avignonu a Benedikt XIII. jej využíval k různým posláním. Zúčastnil se koncilu v Kostnici a pronesl slavnostní kázání 11. listopadu 1417 při zvolení Martina V. Slavnostní kázání pronesl rovněž 22. dubna 1418 při ukončení koncilu. Odstraněním rozkolu v církvi skončil i rozkol v řádu. Papež Martin V. si Jana de Puinoix zvolil za svého zpovědníka a kaplana, 1418 jej jmenoval biskupem v Catanei na Sicilii. Zemřel v roce 1428. Zachovala se jeho kázání, která pronesl během Kostnického koncilu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.