AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PSICHARI, Arnošt, voják, terciář, konvertita.Narodil se 27. září 1883 v náboženství naprosto odcizené rodině. Jeho děd, Arnošt Renan, studoval původně teologii a chtěl se stát knězem. Později ze semináře odešel a stal se odpůcem náboženství. Napsal životopis Ježíše Krista, který vyvolal v katolické církvi silné protesty. Mladý Psichari studoval na lyceu Jindřicha IV. a na lyceu Condorcetském. Psal verše, zajímal se o metafyziku a pustil se do studia Spinozových a Bergsonových spisů. V roce 1902 dosáhl licenciátu filosofie, odešel odsloužit roční vojenskou službu a rozhodl se pro vojenské povolání. Zdálo se mu, že vojenský stav si ještě zachovává jakýsi idealismus. Byl přidělen k dělostřelectvu. Účastnil se vojenské výpravy do Konga, za kterou dostal v roce 1908 vojenskou medaili. Téhož roku se vrátil do Francie, vystudoval důstojnickou školu a s titulem podporučíka byl v roce 1910 poslán do Mauretánie. Zde začíná jeho konverze. Po návratu do Francie v roce 1912 byl působením dominikána P. Humberta Clerissaca přijat 4. února 1913 do církve, 8. února byl biřmován a přijal svátosti. Jeho obrácení bylo naprosté. Denně přistupoval ke sv. přijímání, věnoval se intenzivní modlitbě. Modlitbu považoval nejen za svou první povinnost, ale za naprosto přirozený stav tvora, který chce stát na svém správném místě pod vedením svého Tvůrce. Současně si uvědomoval, že v prostředí, kam jej Bůh poslal, má být příkladem druhým. A konečně cítil potřebu obětovat svůj život na odčinění urážek, které spáchal proti Bohu jeho děd Renan. V září 1913 vstoupil v klášteře v Ryckholtu v Holandsku do 3. řádu sv. Dominika. Kromě toho se v něm probudila touha po kněžství a řeholním životě. P. Clerissac, který byl zkušeným duchovním vůdcem, doporučil Psicharimu vykonat nejprve studia teologie jako mimořádný posluchač na Angeliku v Římě a teprve potom vstoupit do řádu. Bůh však měl s Psicharim jiné plány. Vypukla první světová válka a na frontu musel nastoupit i Arnošt Psichari. Zemřel na frontě v Saint-Vincent-Rossignol 22. srpna 1914 zasažen kulkou do spánku. V ruce držel růženec. Bylo mu třicet let. Psichari byl geniálním spisovatelem. Napsal autobiografii Terres du soleil et de sommeil (1908); L´appel des armes (1912), ve které popisuje své zážitky z Afriky. Posmrtně byla vydána jeho kniha Le voyage du centurion (1916), ve které popisuje svou konverzi; Les voix qui crient dans le désert (1920).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.