AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


dei PRIMADIZZI, Rambert, teolog, biskup.Narodil se v Boloni, studoval v Boloni a v Paříži, kde byl žákem sv. Tomáše Akvinského. 1299 promoval v Paříži na Magistra teologie a vyučoval pak v Paříži a Boloni. Jako difinitor Lombardské provincie se účastnil 1272 generální kapituly v Palencii a postavil se na obranu magistra řádu Munia de Zamorra, kterému nařídil papež Mikuláš IV. odstoupit. 1301 byl převorem v Boloni a 1303 jej jmenoval Bonifác VIII. biskupem v Castello. Zemřel 8. listopadu 1308 v Benátkách a byl pohřben v klášterním kostele sv. Jana a Pavla. Napsal komentář k Sentencím a Quodlibeta. Je autorem spisu Apologeticum veritatis super corruptorium Thomae, kterým hájí Tomášovu nauku proti Vilému de la Mare.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.