AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PRIERIAS, Silvestr Mazzolini, (nazývaný Prierias podle svého rodiště Prieria), teolog, Lutherův odpůrce.Narodil se v roce 1454 v Priero, 1475 vstoupil v Janově do řádu, od roku 1499 vyučoval na řádových učilištích v Boloni, Veroně, Padově a Janově, 1508-1510 byl generálním vikářem Lombardské observantní kongregace, pak převorem v Boloni, Janově, Veroně, Como a Cremoně, inkvizitorem, v letech 1514-1523 profesorem tomistické filosofie v Římě, v roce 1515 jej jmenoval Lev X. magistrem posv. Paláce. Od listopadu 1517 se zabýval jako censor Lutherovými tezemi o odpustcích, v červnu 1518 byl pověřen vedením procesu proti Lutherovi. Zemřel v Římě při morové epidemii v roce 1527. Napsal: In praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate papae dialogus. V knize vysvětluje katolickou nauku o odpustcích. Epithoma responsionis ad M. Lutherum (Perugia 1519); Errata et argumenta M. Lutheri recitata, detecta, etc (Řím 1520). Jako první literární odpůrce Lutherův v Itálii byl často zesměšňován jak Lutherem, tak humanisty. Jeho hlavními dogmatickými spisy jsou: Conflatus ex S. Thoma a komentář k Summě. Velkého rozšíření dosáhla jeho Summa summarum, quae Silvestrina dicitur (Řím 1516), která je vlastně morální teologií v abecedním pořádku. Dále napsal výklad nedělních a svátečních evangelií s názvem Aurea rosa (Bologna 1510); De strigimagarum daemonumque mirandis libri tres (z knihy je patrná závislost na Sprengerově knize Kladivo na čarodějnice); In theoricas planetarum (Benátky 1513).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.