AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PIUS XII., , papež, terciář.Narodil se 2. března 1876 v Římě. Doktor teologie, filosofie a práva. 2. května 1899 přijal kněžské svěcení. Od roku 1917 byl nunciem v Bavorsku a titulárním arcibiskupem v Sardes. V letech 1919-1929 byl nunciem v Německu se sídlem v Berlíně. 1929 jmenován kardinálem a o rok později státním sekretářem ve Vatikánu. Byl blízkým spolupracovníkem papeže Pia XI. 26. prosince 1935 jej přijal ve své domácí kapli magister řádu Stanislav Gillet do 3. řádu sv. Dominika. V roce 1939 byl zvolen za papeže a přijal jméno Pius XII. Za války pomáhal pronásledovaným, zvláště Židům. Svědčí o tom zvláštní izraelská delegace, která hned po osvobození Říma, v červenci 1944, přišla papeži poděkovat za pomoc, kterou církev Židům poskytla. Téhož roku se pak konala děkovná bohoslužba v římské synagoze, při které byly s velkou vděčností vzpomínány především dvě osobnosti – prezident Roosevelt a papež Pius XII. Po ukončení války prohlásil Pius XII. za velké ohrožení světa komunismus. 1947 vydalo posvátné Oficium dekret, který zakazoval katolíkům spolupráci s komunisty pod trestem exkomunikace. V roce 1946 vyhlásil sv. Antonína Paduánského za učitele církve a v roce 1950 vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie. Pius XII. zemřel 9. října 1958 a na své přání byl pohřben v dominikánském habitu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.