AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PIROMALLI, Pavel, misionář, linguista.Narodil se v roce 1591 v Siderno v Kalábrii. V roce 1631 jej poslala Kongregace pro šíření víry jako misionáře do velké Arménie, kde měl pracovat pro unii, především mezi eutychiány. Jeho činnost byla úspěšná, jeho působením konvertoval patriarcha Ciriaco Vartabiet a Mojžíš III. V roce 1637 odešel do Gruzie. Krátce na to jej Urban VIII. poslal jako nuncia do Polska, kde měl uklidnit spory mezi Poláky a Armény. Když dokončil své poslání v Polsku, byl vyslán 1642 do Persie, 1652 do Indie, 1654 do Afriky, kde upadl do rukou pirátů. Po čtrnácti měsíčním zajetí byl vykoupen. 1656 byl jmenován arcibiskupem v Aoschivan v Arménii, později se přestěhoval do Bisignano v Kalábrii. Piromalli byl skvělým teologem a lingvistou. Napsal arménskou gramatiku, slovník arménsko latinský a slovník perský. Zemřel v Bisignano v roce 1667.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.