AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PETR, de Palude (de la Palu, Paludanus), teolog, biskup.Narodil se kolem roku 1275 ve Varambon u Ain, v Lyonu vstoupil do řádu, studoval v Paříži, 1314 byl jmenován magistrem teologie a učil zde do roku 1317, kdy byl zvolen na generální kapitule v Pamploně generálním vikářem řádu. V roce 1318 byl vyslán Janem XXII. jako papežský legát do Flander sjednat mír s Francií, byl zástupcem řádu v procesu proti Durandovi a S. Porciano, Janu z Pouilli a Petru Janovi Olivi. Postavil se i proti názoru Jana XXII. ve sporu o visio beatifica. V letech 1319-1329 byl činný v Paříži jako kazatel a spisovatel. 1329 byl jmenován patriarchou jeruzalemským a biskupem v Nikosii na Kypru. Doprovázel Marii, dceru bourbonského vévody Ludvíka I. na Kypr, kde se měla provdat za korunního prince Guidona de Lusignan. 1331 se vrátil zpět do Francie a vyzýval Filipa IV. ke křížové výpravě do Svaté země. Francie však byla právě ve válce s Anglií. Od roku 1335 byl administrátorem biskupství v Limassol na Kypru, 1336 v Consérans. Zemřel 31. ledna 1342 v Paříži a byl pohřben v dominikánském klášterním kostele sv. Jakuba. Napsal Výklad Sentencí, namířený proti Durandovi a S. Porciano, výklad celého Písma sv., Concordantia ad Summam S. Thoma; De causa immediata ecclesiastica potestatis; několik sbírek kázání a Quodlibet.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.