AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PETR, z Cordoby, misionář.Narodil se kolem roku 1460, studoval v Salamance, kde vstoupil do řádu v klášteře sv. Štěpána. 1510 se vydal do Ameriky jako představený první misijní dominikánské expedice. Stal se převorem nově založeného kláštera v Santo Domingo (Haiti) a provinčním vikářem všech klášterů, založených v Americe. Byl vůdcem prvního boje za lidská práva Indiánů od roku 1511 a jeho žáky byli František z Kordoby, Antonín de Montesino a Bartoloměj de Las Casas. Spolu s Antonínem de Montesino se vydal ke královskému dvoru do Španělska, aby vyžádali svobodu pro Indiány a vysvětlili vládě, jak velké těžkosti kladou Španělé jejich misijní činnosti. Ze Španělska přivedli skupinu nových čtrnácti bratří, mezi nimi byl i Dominik Betanzas, zakladatel Mexické provincie. Petr vyslal ze Santo Domingo bratry na Kubu, do Jamaiku, Venezuely a Portorica. Zemřel na Haiti 29. června 1525. Napsal knihu Doctrina cristiana para instruccion é informacion de los Indios por manera de historia jako příručku pro vyučování indiánů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.