AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


PETR, z Bergama (zv.Maldura nebo Almaduranus), teolog, jeden z největších tomistů 15. století. Datum jeho narození není známé. Do řádu vstoupil ve svém rodném Bergamu. Studoval a působil pak v Boloni, kde vyučoval a zastával různé úřady v řádu. Obyvatelé Piacenzy jej ctili už za jeho života jako svatého. Zemřel v pověsti svatosti 15. října 1482. Vypracoval index ke všem knihám sv. Tomáše Akvinského pod názvem Tabula aurea exim. Doct. Fr. Petri de Bergamo .. in omnes libros, opuscula et commentaria Divi Thomae Aquinatis (Řím 1570). Kniha byla mnohokrát vydána. Dále napsal: Tabula auctoritatum veteris ac novi Testamenti (Benátky 1473); Concordatia locorum doctoris Angelici qua sibi invicem adversari videntur (Basilej 1478); Index universalis in omnia opera Divi Thomae de Aquino (Bologna 1475)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.