AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


PERA, Česlav, teolog.Narodil se 28. února 1889 v Pietrasanta u Luccy. Gymnasiální studia vykonal v apoštolské škole u dominikánů ve Fiesole a v roce 1904 vstoupil do řádu. Studoval v La Quercia u Viterba a na generálním studiu v Chieri, v roce 1912 přijal kněžské svěcení. Byl poslán na misie do Turecka. V letech 1913-1920 byl farářem v istambulské čtvrti Bakirkoy. Vrátil se do Chieri, kde pak vyučoval exegezi, eklesiologii a patrologii. 1927 byl asignován do konventu sv. Dominika v Turině, kde pracoval na intelektuální formaci řeholního i diecezního kléru. Přednášel na turinské univerzitě a věnoval se s velkou horlivostí apoštolátu studentů. 1956 byl jmenován členem římské papežské teologické akademie. 1962 mu byl udělen titul magistra teologie. Zemřel 4. prosince 1967. Napsal četné knihy, ze kterých patří mezi nejzákladnější: I Doni dello Spirito Santo nell´anima di Don Bosco (1926); La Sintesi scientifica di S. Tommaso, tuto knihu napsal ve spolupráci s P. Alexandrem Horváthem v roce 1932; De divinis Nominibus (1950); De causis (1955); Genesi del pensiero cristiano (1958); La via di Dio secondo i Padri (1964); Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium (3 díly, 1961-1967).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.